Statistik
Med Videopakken til Statistik får du indsigt i den fundamentale statistik til finansøkonomuddannelsen.

Du har adgang til videoerne i et helt år og kan se hver video op til 5 gange.

Bemærk at pakken dækker pensum for både statistik på 2. semester og udvidet statistik på 3. semester.

Nedenfor kan du se hvilke kapitler og tilhørende videoer, som Statistikpakken indeholder, samt se to gratis videoer som smagsprøve.
489 kr.Gratis videoer
Deskriptiv statistik
Sandsynlighedsfordelinger
Sandsynlighedsregning
Konfidensintervaller
Hypotesetest
Simpel lineær regression
Multipel lineær regression
Prædiktion, Hypotesetest og Intervaller i regression
Goodness of fit tests
Variansanalyse (ANOVA)