Corporate Finance (videopakke)
Corporate Finance (videopakke)
799 kr.Introduktion og velkommen til kurset

1. Nettonutidsværdi

2. Cost of Capital

3. Værdiansættelse af Projekt

4. Udlodningspolitik og Aktieemission

5. Realoptioner

6. Mergers and Acquisition

7. Replikation og RNP

8. Certainty Equivalents

9. Kapitalstruktur

10. Aktieemission og Tegningsrettigheder

11. Obligationer

12. Risiko og Afkast

13. Case forberedelse

Afrunding